Ζιγαβηνός, Ευθύμιος

Ζιγαβηνός, Ευθύμιος
(τέλη 11ου – αρχές 12ου αι.). Θεολόγος και συγγραφέας. Ήταν φίλος του αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού (1081-1118), ο οποίος έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θεολογικά ζητήματα και, όπως αναφέρει η Άννα Κομνηνή, διακρινόταν για τη ρητορική του δεινότητα και τη βαθιά γνώση του δόγματος. Μεταξύ των πιο αξιόλογων έργων του είναι η Πανοπλία δογματική, την οποία εμπνεύστηκε, σύμφωνα με δική του διευκρίνηση, από τον αυτοκράτορα Αλέξιο. Το έργο αυτό απαρτίζεται από 28 τίτλους και αποτελεί πολεμική των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων, όπως των εικονομάχων, των Αρμενίων, των Παυλικιανών, των Μεσσαλιανών, των Βογομίλων και των Σαρακηνών. Άλλο έργο του είναι τα Υπομνήματα ερμηνευτικά, που περιέχει σχόλια στους Ψαλμούς και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Κυκλοφόρησε το 1842 σε δύο τόμους από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ένα ανέκδοτο τμήμα του, που αναφέρεται σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκδόθηκε το 1887 από τον Νικηφόρο Καλογερά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ευθύμιος — I Όνομα αγίων της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. 1. Ε. ο Μέγας, ο όσιος (Μελιτηνή Αρμενίας 377 – Παλαιστίνη 473). Μορφωμένος ασκητής, ίδρυσε πολλά μοναστήρια στην Παλαιστίνη. Η μνήμη του τιμάται στις 20 Ιανουαρίου. 2. Επίσκοπος Σάρδεων (; – 824).… …   Dictionary of Greek

  • Euthymios Zigabenos — oder richtig: Zygadenos Ευθύμιος Ζιγαβηνός oder Ζιγαδηνός, lateinische Namensform Euthymius Zigabenus oder Zigabenius (* Mitte 11. Jh.; † nach 1118) war ein byzantinischer Theologe und Mönch in Konstantinopel. Leben Im Auftrag des Kaisers… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”